Jade Lotus 108 mala beads Agarwood Bracelet – Vietnamese Toc Agarwood

(customer review) 12 sold
Status: Stocking

$149.00

Vòng tay chuỗi hạt trầm hương 108 hạt chuỗi hạt trầm hương xua tan phiền muộn, xoa dịu tâm hồn, mang lại may mắn và quét sạch năng lượng xấu, suy nghĩ tiêu cực.

6mm
Measure hand size Clear
Measure hand size

    Call to order +84933.348.368 (8h-22h)